برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش نمایندگان جنوب کشور
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بیمه کارآفرین؛ این کارگاه با حضور کارشناسان و نمایندگان شعب جنوب کشور و به منظور ارتقاء دانش بازاریابی توسط دکتر سید مهرداد هاشمی، عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی استان فارس، برگزار شد.
 
محورهای این کارگاه؛ تکنیک های شناخت فردی در توسعه فردی کسب و کار، متدهای نوین فروش و بازاریابی، خودباوری و حرکت در مسیر کسب و کار بوده است.