رقابت 205 فیلم ایرانی و خارجی؛
استقبال فیلمسازان خارجی از جشنواره بین المللی رشد
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی جشنواره فیلم رشد، بیش از چهار هزار فیلم خارجی متقاضی حضور در بخش رقابتی چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد شدند که در نهایت از این تعداد، 49 فیلم پویانمایی، 21 فیلم مستند و 34 فیلم داستانی برای شرکت در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره انتخاب شده است.
آثار انتخابی در سه بخش فیلم های داستانی، پویانمایی و مستند (شامل مستند علمی ـ آموزشی و مستند به مفهوم عام) به رقابت خواهند پرداخت.
این فیلم ها از 28 کشور از 5 قاره در مسابقه بین الملل حضور خواهند داشت که از میان آنها ایتالیا با 11 فیلم، هند با 8 فیلم و فرانسه با 7 فیلم، دارای بیشترین نماینده در این جشنواره هستند.
همچنین از میان 740 فیلم ایرانی متقاضی شرکت در چهل و هشتمین جشنواره ی بین المللی فیلم رشد، 101 فیلم برای شرکت در بخش مسابقه بین المللی برگزیده شده اند که شامل 8 فیلم بلند داستانی، 33 فیلم کوتاه داستانی، 19 فیلم مستند و 41 فیلم پویانمایی می شوند.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را از 25 آبان تا 2 آذر 97 در سینما فلسطین تهران برگزار خواهد کرد.