با حضور نمایندگان مدیریت اچ‌اس‌یی
عملکرد ایمنی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی ارزیابی شد
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شرکت ملی نفت ایران، نمایندگان مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ‌اس‌یی) شرکت ملی نفت ایران، ۲۳ تا ۲۵ مهرماه ۹۷ در فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی حضور یافتند و به بررسی عملکرد ایمنی و آتش‌نشانی این طرح‌ها پرداختند.

در این بازدید وضع سامانه مدیریت اچ‌اس‌یی، عملکرد سیستم‌های ایمنی و آتشنشانی قبل از راه‌اندازی و اجرای الزام‌های ایمنی پیش از آغاز عملیات تولید و بهره‌برداری مطابق با دستورعمل ایمنی پیش‌راه‌اندازی (PSSR) شرکت ملی نفت ایران، در فازهای ۲۴- ۲۲ با حضور نمایندگان شرکت نفت و گاز پارس و پیمانکاران اصلی و فرعی  بررسی و ممیزی شد.