مدیرعامل فرابورس عنوان کرد:
امکان حضور تعاونی‌های سهامی خاص در فرابورس ایران
به گزارش ایران اکونومیست، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس امروز در نخستین همایش تولید و توسعه پایدار صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و تعاون با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین صنعت بورسی ایران مطرح است،‌ عنوان کرد: این در شرایطی است که همچنان جای خالی بخش تعاون در بازار سرمایه خالی است که با پیگیری و جلسات مختلف انتظار می‌رود، تعاونی‌ها نیز به زودی در بازار سرمایه حضور داشته باشند. 

وی با اشاره به حضور بیمه تعاون و جمع ارزش بازاری آن معادل با یکصد میلیارد تومان در فرابورس عنوان کرد: با توجه به ابزارهای مالی مختلف در بازار سرمایه، رشد بالایی را می‌توان در صورت ورود تعاونی‌ها در این بازار انتظار داشت. 

وی افزود: طی ده سال گذشته ابزارهای مالی در فاربورس ایران تنها شامل شرکت‌های سهامی عام می‌شد و این در حالی است که حضور شرکت‌های سهامی خاص در بازار تاکنون در بازار سرمایه معاملات ۵۰ هزار میلیارد تومانی را رقم زده است. 

هامونی بابیان اینکه سهام شرکت‌های تعاونی متعارف و ملی تاکنون در بازار سرمایه نتوانسته به عنوان عرضه اولیه در بازار سرمایه حضور یابد عنوان کرد:‌ پیش‌نویسی برای ورود سهام تعاونی‌ها به بازار سهام هم‌اکنون به شورای عالی بورس ارسال شده تا از این طریق بتوان تعاونی‌ها متعارف را تسهیل و شرکت‌های سهامی خاص تعاونی را بتوان وارد این حوزه کرد. 

این مقام مسئول عنوان کرد: نحوه نظارت بر افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی از ارکان مهم مصوبه‌ای خواهد بود که از سوی شورای عالی بورس در مورد ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه باید بررسی شود. 

هامونی افزود: در حال حاضر ۱۳۰ شرکت دانش‌بنیان تعاونی وجود دارد که می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری جسورانه تأمین مالی شوند، در عین حال تعاونی‌های دانش‌بنیان از این توان برای هدف مشخص خود در بازارهای مختلف می‌توانند اقدام به جمع‌آوری منابع مالی و تجهیز آنها برای اهداف خود شوند.

هامونی از ارائه ۳۰۰ پتنت در بازار سرمایه سخن گفت و افزود: روند خصوصی‌سازی در ایران در حالی با خاطرات تلخ و شیرینی همراه شده که هنوز نتوانسته‌ایم، در قالب اتحادیه ها، تعاونی‌ها و  سندیکاها با ایجاد کارتل‌های بزرگ اقدام به افزایش چانه‌زنی صنایع پایین‌دستی کرد. 

وی از نقش کمرنگ تعاونی‌ها در فرایند خصوصی‌سازی سخن گفت و افزود: در حالی صنعت پتروشیمی با شرکت‌های خرد مختلف در ایران خصوصی‌سازی شد که جمیع این شرکت‌ها هنوز به اندازه ارزش بازار سهام شرکت سابیک عربستان هم نمی‌شوند. 

وی با دفاع از خصوصی‌سازی تولید عنوان کرد: در بخش بازرگانی اما به جای تجمیع و اتحاد سندیکاها، اما با خرد کردن شرکت‌ها در این حوزه مواجه هستیم که باعث شده هریک از شرکت‌ها سراغ بازرگانی مجزایی برای خود باشند.