خسروی وفا:
جاکارتا برشی از برنامه‌ریزی برای پارالمپیک توکیو است
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  وزارت ورزش و جوانان، «محمود خسروی وفا» گفت: این موفقیت با حمایت های دولت، مجلس، رسانه ها و برنامه ریزی حاصل شد و با همین رویه تا بازی های 2020 ژاپن ادامه می دهیم.
وی به اهمیت رسانه در پیشرفت ورزشکاران اشاره کرد و افزود: قلم رسانه ها از ورزش جانبازان، معلولان و روشندلان عامل مهمی در شناساندن مطالبات این قشر به جامعه شد.
رئیس کمیته پارالمپیک برنامه ریزی برای موفقیت کاروان ورزشی ایران را هم مهم برشمرد و اظهار داشت: برای ارتقای جایگاه ایران در بازی های پاراآسیایی برنامه ریزی شده بود و مدتها پیش هم در قالب ستاد عالی بازی های آسیایی، پاراآسیایی، المپیک و پاراالمپیک فعالیت های ساختارمندی شکل گرفت.
کاروان اعزامی ایران به بازی های پاراآسیایی 2018 جاکارتا با 51 طلا و مجموع 136 مدال بر سکوی سومی قاره کهن ایستاد.