عرضه ۳۵.۰۰۰ کیلووات برق در بورس انرژی
به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس برنامه های اعلام شده کالاهای حلال ۴۰۲، ۵۰۲ و ۵۰۳  پتروشیمی بیستون نیز امروز در رینگ داخلی عرضه می شود.

بر اساس این گزارش، در جریان معاملات روز گذشته، بازار برق بورس انرژی شاهد معامله ۱۰۰۰ قرارداد معادل ۲۴.۰۰۰ کیلووات ساعت به ارزش ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار ریال بود و نماد بار پایه روزانه مهر ماه با قیمت ۴۲۰ ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت.

همچنین در آغاز جلسه معاملاتی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۹، ۲۰ و ۲۱ مهر ماه ۹۷ و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۱۷ آذر ماه ۹۷ گشایش یافت و نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۵ مهر ماه ۹۷ در پایان جلسه معاملاتی متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.

افزون بر این، در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد «سمپنا ۹۷۱»، تعداد ۶۰۰ قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.