مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی:
520 میلیارد تومان سهام و شرکت دولتی آبان ماه فروخته می شود
به گزارش ایران اکونومیست؛ «سید جعفر سبحانی»  افزود: «سردخانه شهید حقانی بندرعباس» با قیمت پایه 136 میلیارد تومان عرضه می شود که در این مزایده خریدار باید 25 درصد را به صورت نقد و بقیه را در اقساط سه ساله پرداخت کند.
به گفته وی «سیلوی ارومیه»، «سیلوی مهاباد» و «سیلیوی قدیم کرمانشاه» به ترتیب با قیمت پایه 25، 17.5 و 20 میلیارد تومان دیگر بنگاه هایی هستند که هفتم آبان ماه روی میز فروش خواهند بود و خریداران باید 15 درصد را به صورت نقد و بقیه آن را در اقساط 6 ساله بپردازند.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: انبارهای «سلماس آذربایجان غربی»، «بروجن»، «سراوان سیستان و بلوچستان» و «خاش» چهار انباری هستند که به ترتیب با قیمت های هفت، 52، سه میلیارد و 700 میلیون و 2.5 میلیارد تومان با حصه نقدی 25 درصد و اقساط سه ساله به بخش خصوصی واگذار می شود.
سبحانی اضافه کرد: «ساختمان اداری و انبار ابرکوه» در استان یزد با قیمت پایه 500 میلیون تومان نیز در میز واگذاری قرار دارد که خریدار باید 25 درصد آن نقد و بقیه مبلغ را در اقساط سه ساله بپردازد.
وی اظهارداشت: شرکت مادر تخصصی 9 بنگاهی که در نوبت واگذاری قرار دارند، شرکت بازرگانی دولتی است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: 2 قطعه زمین در شهرستان ساری که شرکت مادر تخصصی آن پشتیبانی امور دامی کشور است، با قیمت پایه 2 میلیارد تومان و تمام آن به صورت نقدی واگذار می شود.

** واگذاری 300 میلیارد تومان سهام دولتی در بازار سرمایه
سبحانی در ادامه از واگذاری سه بنگاه در بورس و فرابورس به ارزش 300 میلیارد تومان خبر داد و گفت: «شرکت حفاری شمال» که سهم قابل عرضه 7.6 درصد مجموع سهم باقی مانده دولت است با قیمت پایه 158 میلیارد تومان واگذار می شود که 30 درصد آن نقد و بقیه در اقساط 2 ساله است.
به گفته وی «شرکت فولاد اکسین خوزستان» با قیمت پایه سه میلیارد تومان، 20 درصد نقد و بقیه در اقساط چهارساله نیز واگذار می شود.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری 45 درصد «شرکت نورد و لوله اهواز» به شکل وکالتی بورس و فرابورس برگزار می شود.
وی افزود: قیمت پایه شرکت نورد و لوله اهواز 142 میلیارد تومان است که خریدار 25 درصد آن را نقد و بقیه را در اقساط چهار ماهه پرداخت کند.