با کاهش ۱۲۰۰ واحدی شاخص:
بورس برای پنجمین روز متوالی منفی شد
به گزارش ایران اکونومیست؛ تالار شیشه ای امروز هم با کاهش قیمت سهام و شاخص های اصلی معاملات همراه شد تا روزهای منفی برای سهامداران ادامه پیدا کند.

نوسان شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۱۲۳۳) واحد ریزش شدید معادل (۰.۷۰) درصد به ۱۷۵ هزار ۱۸۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی»  با (۳۶۰) واحد کاهش معادل (۰.۷۰) درصد به ۵۱ هزار ۲۰۱ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۶۱۵) واحد افت معادل (۲) درصد به ۳۰ هزار و ۱۸۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۴۳۵) واحد کاهش، معادل (۲) درصد به ۲۱ هزار و ۳۳۶ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۲۵۴) واحد ریزش، معادل (۰.۶۶) درصد به ۱۸۸ هزار و ۴۸۰ واحد، شاخص بازار اول با ۱۴۲ واحد رشد معادل ۰.۱۱ درصد به ۱۳۲ هزار و ۲۹۸ واحد و شاخص بازار دوم با (۷۵۱۰) واحد ریزش معادل (۲.۲۰) درصد، به ۳۳۳ هزار و ۳۵۰  واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگر امروز ۲ نماد « فارس با (۴۳۶) واحد و جم با (۱۴۴) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی و ۵ نماد فولاد با ۲۶۳ واحد، کگل با ۱۹۵ واحد، ومعادن با ۱۸۲ واحد، کچاد با ۱۶۵ واحد و شپنا با ۱۴۵ واحد رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

ریزش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «اطلاعات و ارتباطات با (۷) واحد افت معادل (۳.۴۸) درصد به ۱۹۴ واحد، حمل و نقل با (۱۷۵) واحد کاهش معادل (۳.۷۹) درصد به ۴ هزار و ۵۷۸ واحد، سایر مالی با (۱۱۹) واحد افت معادل (۳.۷۹) درصد به ۳ هزار و ۲۸ واحد، خودرو با (۹۰۱) واحد کاهش معادل (۴.۱۱) درصد به ۲۱ هزار و ۴۸ واحد، محصولات چوبی با (۶۳۲۲) واحد افت، معادل (۴.۹۶)  درصد به ۱۲۱ هزار و ۲۲۶ هزار واحد، زراعت با (۴۷۰) واحد کاهش معادل (۴.۹۹) درصد به ۸ هزار و ۹۵۸ واحد، سایر معادن با (۹۴۷) واحد ریزش معادل (۴.۹۹) درصد به ۱۸ هزار و ۳۸ واحد» رسید.

کاهش و افزایش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «غسالم، غمهرا، رتکو، فخاس، سپ، شنفت و حفارس»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «تکنو، والبر، شپترو، فاذر، ثاژن، شاراک و سشمال» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

 توقف و بازگشایی نمادها

افزون بر این، طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «کارخانجات تولیدی شهید قندی، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، صنایع جوشکاب یزد، شکر شاهرود، سالمین، شیشه همدان، بانک سینا، گسترش صنایع پیام، مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارکنان پارس، فراورده‌های نسوز ایران، سیمان سبزوار، نفت بهران، قاسم ایران، بازرگانی تولیدی مرجانکار، سرمایه‌گذاری مسکن تهران، گروه بهمن، تبرک، سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، ریل‌سیر کوثر، توکا ریل، توکا رنگ فولاد سپاهان، سرمایه‌گذاری خوارزمی، گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان، نفت پارس، صنایع غذایی مینو شرق، سبحان دارو و حق تقدم خرید سهام آن، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و گروه صنعتی و معدنی امیر» از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، تکادو، خوراک دام پارس، سایپا شیشه، قند شیرین خراسان، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، سرمایه‌گذاری البرز، صنعتی بهپاک، شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، داروسازی تولیددارو، سیمان خاش، کشتیرانی آریا، فولاد کاویان، سرمایه‌گذاری وثوق امین، بیمه سینا، سخت آژن، پتروشیمی شازن، پتروشیمی آبادان، تکنوتار، فراورده‌های نسوز آذر، حمل و نقل توکا، گروه سرمایه‌گذاری و میراث فرهنگی، شیر پگاه آذربایجان شرقی، شیرین دارو، صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن، دامداری تلیسه نمونه، صنایع پتروشیمی دهدشت، صنایع بهداشتی ساینا، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، بیمه نوین، صنایع آذراب، موتوژن، تولید و صادرات ریشمک» بازگشایی شدند.

به این ترتیب، در پایان معاملات امروز بورس، در ۱۶۸ هزار و ۶۷۳ نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۲۶۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۱ هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۶۸ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان رسید.