خسارت سیل در خراسان شمالی افزون بر 33 میلیارد ریال اعلام شد
به گزارش ایران اکونومیست، جواد نظری این خسارات را مربوط به بخش های مختلف دانست و اظهار داشت: سیلاب 19 میلیارد و 552 میلیون ریال به بخش کشاورزی، پنج میلیارد و 140 میلیون ریال به تاسیسات زیربنایی و 9 میلیارد و 60 میلیون ریال به راه ها و ابنیه فنی استان آسیب زد.
وی افزود: این خسارات در شهرستان های راز و جرگلان و شیروان گزارش شده است.
نظری، خسارات سیل در شیروان را شامل هشت میلیارد و 60 میلیون ریال به بخش راه، سه میلیارد و 940 میلیون ریال به تاسیسات زیربنایی و 11 میلیارد ریال به حوزه کشاورزی دانست.
وی بیان کرد: در شهرستان راز و جرگلان نیز یک میلیارد ریال به راه ها و ابنیه فنی، یک میلیارد و 200 میلیون ریال به تاسیسات زیربنایی و هشت میلیارد و 559 میلیون ریال به بخش کشاورزی خسارت وارد آمده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی خسارات وارده در بخش کشاورزی را شامل آسیب به راه های بین مزارع، زمین های کشاورزی و در بخش تاسیسات زیربنایی شامل شبکه آب شرب روستایی، زیرساخت ها و دیوارهای ساحلی اعلام کرد.
بارندگی شدید بامداد روز شنبه که بیشترین میزان آن 68 میلیمتر و در روستای مرزی آیرقایه در شهرستان رازوجرگلان گزارش شد، بیشتر مناطق استان خراسان شمالی را دربرداشت.