دیدنی های امروز؛ رونمایی از سامانه آتش‌نشانی هوایی و نخستین جت آتشنشان
                                     رونمایی از سردیس شهید سرلشکر "حسین لشکریرونمایی از سامانه آتش‌نشانی هوایی و نخستین جت آتشنشاننمایش طرح و نور در فرانکفورت


عملیات نجات پس از حادثه سقوط هواپیما در میکرونزیزندان فیلیپینپس از غروب خورشید در مجارستانتظاهرات خشونت‌آمیز در بارسلونامراسم بزرگداشت گئورگ مقدس