تصاویری از عاشورا و شام غریبان
به گزارش ایران اکونومیست؛ امام حسین (ع) و یارانش را به شهادت رساندند اما هر سال محرم عشقش در دل ها شعله ور می شود و تا ابد حماسه اش زنده می ماند.

عکاس: پگاه عارفی