آخرین قیمت انواع جوانه و قارچ در میادین میوه و تره بار اعلام شد
به گزارش ایران اکونومیست، نرخ انواع جوانه از جمله جوانه شبدر، گندم، ماش، یونجه (آلفا) و مخلوط سالادی و قارچ دکمه‌ای و صدفی از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام شد.
 
در نرخنامه جدید این سازمان، قیمت انواع قارچ از جمله دکمه‌ای و صدفی در بسته‌بندی‌ها و اوزان مختلف کاهش یافته است.
 
قیمت انواع قارچ و جوانه درجه یک در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است:
 
۱ .قارچ دکمه‌ای سفید بسته بندی هر کیلوگرم ۷۹۰۰ تومان
۲ .قارچ دکمه‌ای سفید فله هر کیلوگرم ۶۹۰۰ تومان
۳ .قارچ دکمه‌ای قهوه‌ای فله هر کیلوگرم ۸۵۰۰ تومان
۴ .قارچ دکمه‌ای اسلایس شده بسته یک کیلوگرمی ۹۶۰۰ تومان
۵ .قارچ دکمه‌ای اسلایس شده بسته نیم کیلوگرمی ۵۲۰۰ تومان
۶ .قارچ دکمه‌ای اسلایس شده بسته ۲۵۰ گرمی ۲۷۰۰ تومان
۷ .قارچ دکمه‌ای بسته یک کیلوگرمی ۹۹۰۰ تومان
۸ .قارچ دکمه‌ای بسته ۸۰۰ گرمی ۸۹۰۰ تومان
۹ .قارچ دکمه‌ای بسته ۴۰۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان
۱۰ .قارچ دکمه‌ای بسته ۲۰۰ گرمی ۲۶۰۰ تومان
۱۱ .قارچ صدفی بسته نیم کیلوگرمی ۵۸۰۰ تومان
۱۲ .قارچ صدفی بسته ۳۵۰ گرمی ۴۵۰۰ تومان
۱۳ .قارچ صدفی بسته ۲۰۰ گرمی ۲۸۰۰ تومان
۱۴ .قارچ صدفی فله هر کیلوگرم ۸۰۰۰ تومان
۱۵ .جوانه شبدر بسته ۲۰۰ گرمی ۳۲۰۰ تومان
۱۶ .جوانه گندم بسته ۲۰۰ گرمی ۲۲۰۰ تومان
۱۷ .جوانه ماش بسته ۲۰۰ گرمی ۳۳۰۰ تومان
۱۸ .جوانه یونجه (آلفا) بسته ۲۰۰ گرمی ۴۰۰۰ تومان
۱۹ .جوانه مخلوط سالادی بسته ۲۰۰ گرمی ۴۲۰۰ تومان