تصاویر: حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز