رییس سازمان امور اجتماعی کشور:
طرح مراقبت اجتماعی دانش آموزان در تهران اجرا می شود
به گزارش ایران اکونومیست، «تقی رستم وندی» رییس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: این طرح از سال 1395 با حمایت این سازمان و مشارکت و همکاری 9 دستگاه اجرایی در شورای اجتماعی کشور از جمله قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه و نیروی انتظامی با رویکرد پیشگیری از بروز آسیب در دانش آموزان تدوین شد.
وی با بیان این که استان های تهران و البرز جزو استان های با آسیب پذیری اجتماعی بالا هستند، اظهار داشت: شهرستان نظرآباد در سال گذشته به دلیل مهاجرپذیربودن، چند فرهنگی و شاخص های مختلف اجتماعی در بین شهرستان های استان البرز برای اجرای جامع و نمونه طرح نماد انتخاب شد.
معاون امور اجتماعی وزیر کشور همچنین گفت: اجرای طرح نماد در بیش از 100 مدرسه در 6 استان کشور آغاز شده اما به صورت کامل فقط 130 مدرسه در شهرستان نظرآباد استان البرز در سال 1396 به صورت جامع زیرپوشش قرار گرفت.
رستم وندی خاطرنشان کرد: اجرای کامل نماد در مدارس نظرآباد به این دلیل نیست که همه مدارس این شهرستان آسیب پذیرند، بلکه ما این طرح را به صورت جامع در نظرآباد اجرا کردیم تا تمام ظرفیت ها و هماهنگی های بین بخشی را نیز آزمایش کنیم.
وی یادآور شد: در اجرای طرح نماد در نظرآباد به معلمان هر 130 مدرسه آموزش داده شد، همچنین مراقب بهداشت روانی در مدارس مستقر شدند، یک مدیر مراقبت در شهرستان قرار دادیم و کل پروژه را به صورت جامع و کامل اجرایی کردیم.
رستم وندی اظهار داشت: سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برای اجرای این طرح در دو سال گذشته اعتبار لازم را تامین کرد و در سال جاری هم به اجرای آن کمک می کند.
وی با بیان این که سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از پشتیبان های اصلی طرح نماد در کشور است، گفت: در بودجه امسال برای معاونت سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش یک ردیف برای اجرای طرح نماد لحاظ شد که 27 میلیارد تومان برای اجرای مراحل ابتدایی آن است اما برای کل کشور یک اعتبار ویژه و بزرگ باید به آموزش و پرورش تخصیص یابد.
 
**دانش آموزان در معرض جدی خطر اولویت طرح نماد
رییس سازمان امور اجتماعی کشور، گروه اصلی این طرح را در مرحله اول کودکان و نوجوانانی که در معرض آسیب های جدی هستند، عنوان کرد و گفت: معلم ها، افسران و کارگزاران حوزه تربیت کودکان و نوجوانان هستند، وقتی یک معلم نشانه های افسردگی خودکشی یا اعتیاد را در دانش آموز می بیند، نباید بی اعتنا باشد، بلکه باید در این موضوع دخالت کند که این دارای دوره آموزشی برای معلمان و یک فرایند همکاری با دستگاه های مربوطه است.
رستم وندی توضیح داد: در طرح نماد مهارت های لازم را به معلمان آموزش های می دهیم، این طرح در سال 1395 در 6 استان اجرا و در سال 1396 نیز در مدارس منتخب در مراکز استان ها به صورت پایلوت اجرایی شد.
معاون اجتماعی وزیر کشور درمورد اجرای این طرح در سال تحصیلی 98-97 گفت: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان یک طرح بزرگ است و باید همه دانش آموزان کشور را در بر بگیرد، در حال حاضر به خاطر کمبود امکانات و اعتبارات و پروسه های آموزشی و اجرای پروتکل ها آن برای معلمان به صورت نمونه در برخی مدارس کشور در حال اجرا است.
وی توضیح داد: وقتی نشانه های فوریت اجتماعی در یک دانش آموز دیده می شود معلم و مربی مدرسه باید مداخله کند؛ مثلا در خانواده ای که دعوا و تنش است امکان دارد دانش آموز تحت فشارهای روح و روانی و فکری اقدام به خودکشی به ذهنش خطور کند، وقتی معلم بر اساس نشانه ها و علائم متوجه می شود دانش آموز به سمت یک خطر و آسیب اجتماعی می رود به سرعت باید با مراقب بهداشتی و مشاور مدرسه تماس بگیرند و گزار ش این نشانه را ثبت و منتقل کند.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در طرح نماد در هر شهرستان یک مدیر تخصصی برای ثبت این گزارش و هماهنگی با دستگاه ها مستقر می شود و به فراخور آن آسیب گزارش را به دستگاه ذیربط ارجاع داده و از آن سازمان و نهاد باید وارد عمل شود.
رستم وندی توضیح داد: اگر دانش آموز به مشاوره روانشناختی احتیاج دارد، سازمان بهزیستی باید سریع از دانش آموز و پدر و مادر وی دعوت کند و از بروز و تشدید آن آسیب جلوگیری کند.
وی با بیان این که در اغلب کشورهای درجه توسعه یافتگی بیشتر طرح هایی مانند «نماد» اجرا می شود، خاطرنشان کرد: اگر دانش آموز نشانه های فقر و سوءتغذیه دارد که زمینه بسیاری از آسیب ها است، به سرعت باید با کمیته امداد امام خمینی(ره) تماس گرفته شود و دانش آموز پس از طی مراحل، تحت پوشش قرار بگیرد.
 
**طراحی یک سامانه الکترونیک برای نماد
رییس سازمان امور اجتماعی کشور درباره شیوه و پروتکل آموزش معلمان در طرح نماد توضیح داد: چهار دانشگاه کشور پروتکل های آموزشی معلمان را تدوین و برای نشان های بروز آسیب در دانش آموز ضریب طراحی کرده اند و یک سامانه الکترونیک طراحی و فعال شده و به صورت پایلوت کار می کند.
رستم وندی گفت: اجرای طرح نماد در تمام مدارس کشور به بودجه هزار میلیارد تومانی نیازمند است؛ در کشور آن قشری که در معرض خطر جدی که احتیاج به دریافت خدمات اجتماعی دارند در فاز اول اجرای این طرح به صورت اضطراری، مد نظر قرار دارند.
وی افزود: اگر دانش آموزی نشانه هایی از افسردگی داشته باشد ولی احتمال خطر جدی داده نمی شود، پس اقدامی هم در این زمینه صورت نمی گیرد، ولی وقتی تشخیص داده شود و نشانه های شدید افسردگی در دانش آموز دیده می شود موضوع به سرعت به سازمان بهزیستی ارجاع می شود.
وی ادامه داد: این که مشاور و کارشناس مربوطه در بهزیستی آموزش دیده باشد، امکانات و تجهیزات لازم و محل استقرار هزینه دارد یا اگر موردی به کمیته امداد ارجاع شود باید ظرفیت پوشش و حمایت داشته باشند، به همین دلیل مرحله اول طرح نماد در خصوص دانش آموزانی که در معرض خطر جدی هستند، اجرا می شود.
بنا به این گزارش، در یکصد و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور که روز یکشنبه چهاردهم مرداد امسال در وزارت کشور برگزار شد گزارش وزارت آموزش و پرورش در خصوص طرح نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان (نماد) و بررسی الزامات گسترش دامنه اجرای این طرح در سال تحصیلی ٩٨-٩٧ با تاکید بر نقش دستگاه های عضو این شورا ارایه و بررسی شد.