تصادف شدید فخیم زاده در چالوس
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از یک مسوول سازمان سینمایی ایران این بازیگر از ناحیه دست و چانه دچار مصدومیت شده و حال وی مساعد گزارش نمی شود.

گفته می شود ، فخیم زاده به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شده است.