برای اولین بار پس از برجام
نشست کارشناسی ایران و 1+4 در تهران آغاز شد
به گزارش ایران اکونومیست؛ به نظر می‌آید حضور آمریکا در هیأت مذاکره کننده یکی از موانع برگزاری این نشست‌ها در ایران بوده است که با خروج آمریکا از برجام این مانع، رفع شده است.
در این نشست که از صبح امروز، پنجشنبه آغاز شده است، اسماعیل بقایی رییس ستاد اجرای برجام در وزارت خارجه، سرپرستی هیأت کارشناسی ایران را به عهده دارد.
آخرین نشست‌ کارشناسی ایران و 1+4 دو هفته گذشته در وین و پیش از نشست معاونان ایران و 1+4 برگزار شد، در عین حال نشست‌های کارشناسی و رایزنی میان هیأت‌ها پس از خروج آمریکا از برجام به طور جدی و مستمر ادامه داشته است.
انتظار می‌رود با توجه به تصمیم کمیسیون مشترک برجام و درخواست ایران برای برگزاری نشست وزیران خارجه پس از این نشست، زمانی برای نشست وزیران خارجه تنظیم شود.
موضوع و دستور کار مذاکرات هیأت‌های کارشناسی به ویژه میان ایران و کشورهای اروپایی در رابطه با رسیدن به سازوکاری برای اجرای برجام بدون آمریکا در شرایطی که ایران بتواند از حداکثر منافع اقتصادی و تجاری برجام و رفع تحریم‌ها بهره ببرد.
وزیران امور خارجه و دارایی انگلیس، فرانسه و آلمان نامه‌ای به همپایان آمریکایی خود نوشتند و در آن بر تعهد کشورهایشان در زمینه حفظ توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند.
در این نامه مشترک، وزیران اروپایی از دولت آمریکا خواسته‌اند آن دسته از شرکت‌هایی اروپایی را که پس از اجرای برجام در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند از تحریم‌های خود مستثنی کند، این نامه به امضای فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اروپا رسیده است.