بر اساس آخرین آمار گمرک؛
ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ایران به 7.5 میلیارد دلار رسید
به گزارش ایران اکونومیست، بر پایه اطلاعات موجود در مدت مورد بررسی 53 میلیون و 337 هزار و 903 تن کالای معدن و صنایع معدنی کشور به بازارهای صادراتی ارسال شد که نسبت به مدت مشابه در سال 95 افت 1.3 درصدی دارد .
همچنین در مدت مزبور 9 میلیون و 553 هزار و 422 تن کالای معدن وصنایع معدنی به ارزش بیش از چهار میلیارد و 464 میلیون دلار وارد کشور شد.
میزان واردات در مدت 10 ماهه امسال از نظر وزن و ارزش به ترتیب 78.7 و 32.4 درصد در مقایسه با دوره مشابه افزایش نشان می دهد.
 
** زنجیره فولاد شاگرد اول صادرات
بر اساس آمار مربوطه، بیشترین میزان صادرات در مدت این گزارش به زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط به وزن هفت میلیون و 275 هزار و 723 تن به ارزش 2 میلیارد و 712 میلیون دلار اختصاص داشت که از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره 10 ماهه 95 ( منتهی به دی ) به ترتیب 29 و 11 درصد افزایش نشان می دهد.
میزان صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط در دوره 9 ماهه امسال ( منتهی به آذر) 6 میلیون و 370 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 342 میلیون و 96 هزار دلار ثبت شده بود.
دوره 9 ماهه 96 نسبت به مدت مشابه در سال 95 در زمینه صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 23 و سه درصد رشد داشت .
 
** صدور انواع محصولات سفال، کاشی و سرامیک
صادرات انواع محصولات سفال، آجر، سرامیک و کاشی در مدت 10 ماهه امسال بیش از 6 میلیون تن به ارزش 886 میلیون دلار تحقق یافت که در بین سایر اقلام از نظر ارزش پس از زنجیره فولاد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .
بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات انواع محصولات سفال، آجر، کاشی و سرامیک از نظر وزن و هم ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال افت 29 درصدی دارد.
صدور انواع محصول سفال، آجر، سرامیک و کاشی در مدت 9 ماهه 96 به میزان پنج میلیون و 999 هزار تن به ارزش 884.4 میلیون دلار بود که از نظر وزن و هم ارزش در مقایسه با دوره مشابه کاهش 23 درصدی داشت .
 
** رشد صادرات سنگ آهن
میزان صادرات سنگ آهن در مدت 10 ماهه امسال به رقم 15 میلیون و 893 هزار و 209 تن رسید که ارزش آن 877 میلیون دلار بود که از لحاظ وزن افت 2 درصدی داشت، اما از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد رشد دارد.
برابر آمار مزبور پس از زنجیره فولاد، انواع محصولات سفال، آجر، سرامیک و کاشی، سنگ آهن از نظر ارزشی سومین کالای صادراتی شاخص در دوره این گزارش محسوب می شود.
بر پایه آمار گمرک در مدت 9 ماهه امسال ( منتهی به آذر) 14 میلیون و 313 هزار تن سنگ آهن به ارزش 797 میلیون و 23 هزار دلار صادر شد که از نظر وزن و ارزش سه و 52 درصد در مقایسه با 9 ماهه 95 رشد دارد .
 
** سهم وزنی و ارزشی صادرات و واردات معدن و صنایع معدنی
مقایسه سهم صادرات معدن و صنایع معدنی در دوره 10 ماهه امسال با کل صادرات غیر نفتی نشان می دهد که از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب سهم 51 و 20.5 درصدی را به خود اختصاص داده است .
همچنین در زمینه واردات نیز سهم معدن و صنایع معدنی در مدت این گزارش از لحاظ وزن و ارزش نسبت به کل واردات کشور به ترتیب 31 و 10.4 درصد را از آن خود ساخت.
علاوه بر این در دوره 9 ماهه امسال ( منتهی به آذر) سهم بخش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 55 و 22 درصد ثبت شد .
بنا به این گزارش، پیش از این ذخایر معدنی شناسایی شده کشور حدود 60 میلیارد تن اعلام شد که حدود 40 میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است .
ارزش ذخایر معدنی کشورمان افزون بر 770 میلیارد دلار برآورد شده بود .
ایران از نظر ذخایر شناسایی شده در جهان جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده و از لحاظ تنوع با اعلام وجود 68 نوع ماده معدنی رتبه دهم را در دنیا دارد.