گذشت 9 دهه از عمر قدیمی ترین روزنامه فروش کشور
به گزارش ایران اکونومیست، محمد ابراهیم رنجبرامیری، اسمی که گفته می شود در کتاب رکوردهای گینس هم به ثبت رسیده و عنوان قدیمی ترین روزنامه فروش ایران را به خود اختصاص داده و حتی گفته می شود که قدیمی ترین روزنامه فروش جهان نیز به شمار می آید.
رنجبر اکنون فقط یک روزنامه فروش و کیوسک دار عادی نیست، بلکه خاطرات گویا و صندوقچه اسرار حدود یک سده همراهی با مطبوعات و اهالی رسانه را با خود به همراه دارد.
این پیر قدخمیده 80 سال از عمر خود را در عرصه های مختلف مطبوعاتی و رسانه های مکتوب سپری کرده و حتی اکنون که دستانش لرزان است دستی بر قلم دارد و کتاب جدید خود را در حال تالیف دارد.
محمد ابراهیم رنجبر امیری متولد سال 1307 است که از سال 1316 کار فروش روزنامه را در تهران آغاز کرد.
وی دارای خاطرات متعددی از فضای مدیریت و فروش مطبوعات در 80 سال گذشته است.
این روزنامه نگار قدیمی تا کنون چند کتاب همچون کتاب '76 سال با مطبوعات' که حاوی خاطراتش می باشد را به رشته تحریر درآورده است.