دوره آموزشی بین المللی کشاورزی برای بانوان کشاورز برگزار می شود
به‌گزارش ایران اکونومیست، از روابط عمومی سازمان ملی ‌بهره‌وری ایران، توانمندسازی و تقویت مروجین زن برای ترویج اصول عملیات خوب کشاورزی برای بانوان و کشاورزان خرد، ارائه توصیه‌هایی برای بهبود نحوه تطبیق GAP توسط کشاورزان خرد به ویژه زنان در استان‌های مختلف و تطبیق بهتر عملیات خوب کشاورزی با هدف بهبود تولید مواد غذایی ایمن در ایران از اهداف اصلی برگزاری این دوره است.
این دوره آموزشی در قالب برنامه‌های درون کشوری (NFP) سازمان بهره‌وری آسیایی، بنا به درخواست دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار خواهد شد.
درصد تغییر شاخص بهره وری بخش کشاورزی از کل عوامل تولید بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه نشان می دهد در سال 95 معادل 2.09 درصد است.شاخص کل در سال 95 معادل 10.66 درصد است.