جدیدترین آرای کمیته تعیین وضعیت در خصوص پرونده شکایت از باشگاه های ورزشی
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت آرای جدید خود را در خصوص برخی از پرونده‌ها به شرح زیر اعلام کرد:
1- شکایت مرضیه حسن دوست از تیم استقلال
پرداخت مبلغ10 میلیون ریال بابت قرارداد و2 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حسن دوست رأی صادره قطعی است.
2- شکایت امید سلطانی از تیم بعثت کرمانشاه
پرداخت مبلغ 240 میلیون ریال بابت قرارداد و چهار میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق سلطانی
3- شکایت احمدرضا پزشک از تیم شهرداری کاشان
پرداخت مبلغ 129میلیون ریال بابت قرارداد و 2 میلیون پانصد و نود هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق پزشک
4 - شکایت علیرضا امامی‌فر از تیم نفت تهران
پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 250 میلیون ریال بابت قرارداد و 45 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علیرضا امامی‌فر
5- شکایت سید رضا فیض بخش از فرید بهزادی کریمی (بازیکن تیم استقلال خوزستان)رد دعوی
6- شکایت محمدعلی کریمی از تیم نفت تهران
پرداخت مبلغ 22 میلیارد ریال بابت قرارداد و 440 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق کریمی
7- شکایت محمدرضا مهران‌پور از تیم نفت تهران
پرداخت مبلغ 448 میلیون ریال بابت قرارداد و 8 میلیون 960 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهران‌پور
8- شکایت وراث مرحوم علی ابوطالب از تیم صبای قم
پرداخت مبلغ 22میلیارد ریال بابت قرارداد و 440 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق وراث مرحوم ابوطالب
9- شکایت آرمین بابایی از تیم نفت تهران
پرداخت مبلغ یک میلیارد و 80 میلیون ریال (یک و صدوهشت میلیون تومان ) بابت قرارداد و 21 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بابایی
10- شکایت زهره فدایی از تیم استقلال
پرداخت مبلغ 70 میلیون ریال بابت قرارداد و 1 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق فدایی (رأی صادره قطعی است)
آرای بند 1 و 6 قطعی بوده و مابقی آرا در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون خواهد بود. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می‌شود