پیشکسوت سینما عضو هیات رئیسه فدراسیون زورخانه ای شد
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت ورزش و جوانان، در حکم «مسعود سلطانی فر» وزیر ورزش و جوانان برای این هنرمند با سابقه کشورمان آمده است: با استعانت از خداوند متعال، بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای و به استناد بند 6 ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، به موجب این حکم به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای منصوب می شوید.
وی در سال 91 و در زمان سرپرستی محمدرضا طالقانی در فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، سمت سخنگو این فدراسیون را به عهده داشت.