گزارش تجارت خارجی بهار 1396 منتشر شد؛
تغییرات صادرات و واردات کالا و خدمات کشور از زبان آمار

به گزارش ایران اکونومیست ؛مرکز آمار ایران، گزارش وضعیت تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشور در فصل بهار را منتشر کرد. در این گزارش به تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی (کالایی) کشور بر اساس آمار منتشره گمرک ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی و شکار و جنگلداری، شیلات، استخزاج معدن و صنعت)‌ به جز نفت، گاز (گاز طبیعی و میعانات گازی)‌ و تجارت چمدانی در بهار 96 اشاره شده است.

تجارت خارجی در برگیرنده صادرات و واردات و خدمات است. درباره تجارت کالایی، بخش عمده آمار را گمرک ایران منتشر می‌کند. آمار تجارت سایر کالاها که عمدتاً مربوط به تجارت نفت خام و فرآورده‌های نفتی، تجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین‌آلات هواپیما و کشتی است، توسط شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی تهیه می‌شود.

طبقه‌بندی انجام شده درباره رشته فعالیت‌های اقتصادی در این گزارش منعکس کننده رشته فعالیت صادرکننده یا وارد کننده نیست. بلکه واردات بیانگر رشد فعالیت تولید کننده خارجی و در خصوص صادرات بیانگر رشد فعالیت تولید داخلی است.

بخش کشاورزی، جنگلداری و شکار

بر اساس این گزارش ارز دلاری صادرات محصولات کشاورزی، شکار و جنگلداری در فصل بهار نسبت به مشابه سال قبل از کاهش رشد 28.26 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته، یعنی زمستان 1395 منفی 26.06 درصد است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار 1396 نسبت به مشابه سال قبل از افزایش 21.29 درصدی برخوردار است. این تغییرات نسبت به فصل گذشته مثبت 21.21 است.

بخش شیلات

در بخش شیلات ارزش دلاری صادرات محصولات در فصل بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل 80.16 درصد رشدد داشته است و نسبت به زمستان سال قبل این عدد منفی 36.23 درصد است.

ارزش دلاری واردات صادرات در فصل بهار نسبت به قبل 22.17 درصد افزایش داشته که این نسبت در مقایسه با فصل گذشته مثبت 10.48 درصد است.

بخش استخراج معدن

در بخش معدن ارزش دلاری صادرات محصولات در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش 50.25 درصدی برخوردار است که نسبت به فصل گذشته 1.15 درصد بوده است.

ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل 74.36 درصد بوده که در مقایسه با زمستان گذشته هم این روند مثبت بوده است؛ یعنی عدد 10.88 درصد.

بخش صنعت

ارزش دلاری صادرات محصول این بخش در فصل بهار نسبت به مشابه سال قبل از کاهش رشد 5.17 درصدی برخوردار است. همچنین در مقایسه با فصل گذشته یعنی زمستان سال 1395 منفی 10.56 درصد است.

ارزش دلاری واردات محصول این بخش در فصل بهار امسال نسبت به بهار گذشته 27.29 درصد و نسبت به زمستان سال 1395 منفی 5.36 درصد است.