مالیات بر ارزش افزوده عامل توسعه زیرساخت های شهری
به گزارش ایران اکونومیست ؛ از آنجا که با پیشرفت تکنولوژی، شهرهای مدرن و امروزی پا به عرصه وجود گذاشتند، طرز فکر و سبک زندگی افراد نیز دستخوش تغییرات شد و زیرساختهای شهری شاخصه های توسعه شهری را شکل دادند.

به عبارت دیگر نیازها و سبک و سیاق شهروندان، نوع توسعة شهری را نیز متفاوت ساخت و مهمترین عامل در توسعة یک شهر، فراهم شدن زیرساختهای لازم عنوان شد. در واقع رفع معضلات عمده و ایجاد فرصت توسعه برای شهرهای کشور در گرو زیر ساخت های شهری و توسعه آن است.

مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین منابع مالی برای تخصیص زیرساخت‌های شهری محسوب می شود و از جمله زیرساختهای شهری می توان به تقاطع های غیر هم سطح شهری و حاشیه شهر و کمربندی ها برای توسعه جاده ها و معابر اصلی و حل معضل ترافیکی ، توسعه فضاهای درمانی، خدماتی و آموزشی ، توسعه راه‌های مراسلاتی از باب امنیت و کیفیت به مراکز بزرگ سیاسی و اقتصادی کشور،توسعه هر چه تمام تر طرح های بنیادین توریسم ، توسعه زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی شهری،زیر ساخت های لازم برای تداوم زندگی روستانشینان در روستاها و توسعه امکانات درجه اول زندگی آنان ، توسعه زیر ساخت‌های حامل های انرژی (برق ،آب ، گاز) و برنامه ریزی جهت بهینه سازی استفاده از آنها، طرح و ساخت سدهای آبی در مقیاس ملی ، منطقه ای اشاره کرد.

 البته در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، وابستگی به منابع طبیعی به ویژه نفت و درآمد ناشی از آن سهم عمده‌ای در تأمین منابع و هزینه‌های مورد نیاز برای زیرساخت‌های شهری دارد.

 اما خوشبختانه در سالهای اخیر با برنامه ریزی‌های انجام شده در حوزه اقتصاد، شاهد تحولات چشمگیری هستیم.

 اصلاح نظام مالیاتی یکی از هفت محور اجرای طرح تحول اقتصادی درخصوص تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه برای افق 1404 است که توجه بیش از پیش به نظام مالیاتی را از سوی مسئولان نشان می‌دهد، ‏که نتیجه آن افزایش آگاهی مردم نسبت به نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه کشور و مشارکت مردم در تأمین هزینه های عمومی و زیرساختهای شهری بوده است .

در حال حاضر با توسعة شهرها و افزایش جمعیت، احداث و یا ارتقای زیرساخت‌ها برای پاسخگویی به نیازهای مردم بسیار حائز اهمیت است و رسانه ها و ارگانهای فرهنگی و آموزشی کشور می توانند با کمک به امر فرهنگ سازی مالیاتی، ضمن ترسیم نقش مالیات برارزش افزوده در توسعة زیرساختهای شهرها، نسبت به ارتقای نگرش جامعه به مالیات و ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در مدیریت شهری یاریگر دست اندرکاران نظام مالیاتی باشند.