فیلمی که مردم دنیا با آن زیبایی‌های ایران را می‌شناسند