فیلم: آخرین بازمانده موهیکان ها||موسیقی برتر فیلم
یلم : واکنش طنز اوباما به نامه احمدی نژاد