مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران:
شهرداری تهران به جای پاسخگویی شفاف، فرافکنی می‌کند
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی; 'مسعود حمزه ای' روز سه شنبه افزود: در ارتباط با مدیریت شهری و ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران، تماماً براساس مباحث مطرح شده در جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که قبلاً در جلسات تخصصی و کارشناسی کمیته فنی شورای‌عالی با حضور نمایندگان شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است.
حمزه ای درباره اظهارات اخیرمعاون شهرسازی شهردارتهران پیرامون مطالب وزیر راه و شهرسازی، گفت: اصولاً فلسفه ورود دبیرخانه شورای عالی به ناهماهنگی‌های طرح تفصیلی موجود و ملاک عمل شهرداری با طرح جامع مصوب شهر تهران، همین موضوع جمعیت پذیری به عنوان خط قرمز و نکته کلیدی برای تصمیمات کمیسیون ماده پنج در تصویب طرح تفصیلی بود.
وی گفت: شهر تهران با توجه به محدودیت های جدی منابع آب و سایر مباحث زیست محیطی ناشی از موقعیت جغرافیایی شهر، امکان پذیرش جمعیت بیش از 10.5میلیون نفر را عملاً دارا نبوده و این موضوع باید از طریق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در ارتباط با نحوه ساخت و ساز و بارگذاری مناطق مسکونی شهراعمال و عملیاتی میشد، درحالی که در فرآیند تصویب طرح تفصیلی، با افزایش حدود 20 درصدی، سکونت پذیری شهر تهران به 12.7میلیون نفر رسیده است که حدود 20درصد مازاد بر پیش بینی اولیه است و متاسفانه مدارک و مستندات، بدلیل تغییرات بعدی، حاکی از امکان استقرار جمعیت بسیار زیادتری نسبت به میزان مصوب طرح جامع است.
مدیرکل دفتر نظارت ضمن اعلام اینکه کلیه مستندات مربوط به مباحث فوق در اسناد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران ثبت وضبط است به شهروندان پیشنهاد کرد که برای اطلاع بیشتر از اتفاقات حادث شده درشهر تهران دردوره اخیر، به بیانیه دبیرخانه شورایعالی که پس از مناظره اول نامزدهای ریاست جمهوری و در پاسخ به برخی مباحث طرح شده در مناظره صادر شده است، مراجعه کنند.
وی همچنین در مورد بحث انضباط شهری، گفت: آن چه در این دولت پیگیری شده و مورد نظر وزیر راه وشهرسازی بوده است، در اختیار مردم قرار گرفتن تمامی مصوبات کمیسیون ماده 5 به منظور شفاف سازی و جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی در کل کشور و با اطلاعات کامل است، در حالی که آن چیزی که در سامانه شهرداری تهران قرار میگیرد صرفا متن صورتجلسات است که کاربرد محدودی دارد.
حمزه‌ای در پایان افزود: کلیه اقدامات و پیگیری های دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری فارغ از شائبه های سیاسی و صرفاً در اجرای وظایف و ماموریت‌های قانونی تعریف شده و مصوبات شورایعالی انجام گرفته و مناسب است بدنه فنی شهرداری تهران نیز به ‌دور از حاشیه‌های مطرح شده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کنند.
به گفته وی، البته بدیهی است که این موضوع مستلزم داشتن تخصص مرتبط، دانش و بینش حقوقی، پرهیز از نگاه بخشی و رعایت جایگاه و شان حاکمیت است که ظاهرا مسئولان محترم شهرداری بدون داشتن این ملزومات، به جای پاسخگویی صریح و شفاف به شهروندان، شورای اسلامی شهر و دولت، سعی در فرافکنی، کلی گویی و کتمان حقایق دارند.