فیلم : لحظه برخورد صاعقه با هواپیمای مسافربری در آسمان مسکو