شاغلان عمده فقیران کشور هستند
به گزارش ایران اکونومیست؛ «مسعود نیلی» روز چهارشنبه در همایش  «رشد فراگیر و تاویلی از اقتصاد مقاومتی (رشد اشتغال زا،چالش ها و راهکارها» در مجموعه تلاش،تاکید کرد،ضرورت دستیابی به رشداقتصادی بالا ومستمر، اشتغالزایی و فراگیری است.
این اقتصاددان با بیان این که رشد فراگیر به معنای آن است که اقشار محروم نیز از این امر منتفع شوند، اشتغال را موضوع مهم سال های آینده کشور دانست و افزود: از یکسو جمعیت دهه 1360 وقتی به سن کار رسیده با نبود شغل در بازار مواجه شده اند و از سوی دیگر، شاهد تراکم جمعیت فعال در بازار کار هستیم.
نیلی سهم جمعیت 15 تا 34 ساله از کل جمعیت کشور در دهه 1380 را معادل 45درصد دانست و گفت: شاید تا ١٠٠ سال دیگر چنین تجربه ای نداشته باشیم. همه اینها در حالی بود که در سال های 1384 تا 1391 شمار شاغلان برابر با ٢٠ میلیون و 600 هزار نفر بود، یعنی تغییری در شمار تعداد شاغلان نداشتیم، در حالی که شاهد بیشترین ورودی به بازار کار بودیم.
به گفته نیلی، مسایل یاد شده دو عوارض مهم داشت؛ بخشی از متولدان اول دهه1360 و پایان دهه 1350 به سن ٢٧ تا ٣٠ سال رسیده بودند و از یافتن شغل عبور کرده بودند که عوارض اجتماعی زیادی داشت و آسیب های اجتماعی پدید آورد.
وی گفت: از سویی انباشت جوانان جویای کار را به آینده موکول کرد، یعنی شمار دانشجویان دختر در این دوره به ازای١٠٠ پسر به ١٢٠ دختر رسید.
این اقتصاددان گفت: به دلیل یاد شده در سالهای آتی نرخ مشارکت اقتصادی زنان فزونی می یابد.
نیلی شمار ورودی به بازار کار قبل از سال 1393 را سالانه ٨٣ هزار نفر عنوان کرد و گفت: در پاییز 1393 معادل 663 هزار نفر، زمستان همان سال معادل یک میلیون و 422 هزار نفر ، بهار امسال معادل یک میلیون و 245 هزار نفر و تابستان نیز یک میلیون و ٢٣٠ هزار نفر متقاضی شغل وارد بازار کار شدند.
وی گفت: این تعداد جویای کار نه تنها در ایران بلکه میان سایر کشورهای جهان نیز موضوعی نادر است.
به گفته نیلی، در پاییز 1393 از 663 هزار نفری که وارد بازار کار شدند، 543 هزار نفر شغل یافتند و ١١٩ هزار نفر بیکار ماندند؛ به عبارتی 82 درصد شغل پیدا کردند و ٢٨ درصد بیکار ماندند.
وی افزود: وقتی ١٨ درصد را با ١٢ درصد نرخ بیکاری مقایسه کنیم، متوجه می شویم بیکاری افزایش یافته و از ١٢ درصد هم بیشتر شده است.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری گفت: در بهار 1395 از یک میلیون و 245 هزار نفری که وارد بازار کار شدند،743 هزار نفر شاغل و 502 هزار نفر بیکار ماندند یعنی نسبت شاغل به بیکار 60 به 40 شد.
وی افزود: در تابستان 1395 به 51 به 49 رسیدیم یعنی 49 درصد بیکار ماندند، همانطور که اشتغال افزایش یافت، بیکاری نیز بیشتر شد.
نیلی ادامه داد: این روند در میان جوانان نیز مشاهده شد حتی افزایش بیشتری داشت.
این کارشناس اقتصادی، این اتفاق (افزایش ورود به بازار کار) را تجربه ای نادر در ایران دانست و افزود: به نظر نمی رسد این میزان ورودی موقتی باشد، زیرا موج ورود فقط دهه 1360 نیست و الان دهه 1370 نیز اصافه شده استو
وی گفت: در موضوع شغل باید درآمد نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا اگر از دستمزد غفلت شود، می تواند قدرت خرید خانوار را کاهش دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همایش یک روزه رشد فراگیر و تاویلی از اقتصاد مقاومتی (رشد اشتغال زا،چالش ها و راهکارها) را با اهداف تبیین ضرورت گذار به رشد اشتغالزا و ضد فقر، بررسی وضعیت کنونی ایران سیاستهای اجرا شده و اثرات اقتصادی آن، بررسی تجارب دنیا در حوزه رشد فراگیر، تبیین پیش نیازها و راهکارهای ایجاد شده رشد فراگیر و تبیین مختصات تحول ساختاری مورد نیاز ایران برگزار کرده است.