تشکیل کارگروه ویژه بیمه کارآفرین برای خسارت های ساختمان پلاسکو
به گزارش ایران اکونومیست؛ با دستورعبدالمحمود ضرابی مدیر عامل بیمه کارآفرین کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده های خسارتی بیمه گزاران زیان دیده فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تشکیل شد.
 
این کارگروه ترکیبی از مدیران بیمه آتش سوزی، حوادث درمان از صبح روز جمعه اول بهمن کار خود را آغاز کردند وارزیابان این شرکت به محل حادثه اعزام شدند.
 
گفتنی است ساختمان تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه ۳۰ دی ماه دچار حریق شد که پس از سه ساعت، ۱۵ طبقه ساختمان به طور کامل تخریب شد و فروریخت.