عکس : کمیاب ترین درنده دنیا
گاهی اوقات استثناهایی هم پیدا می شود. در خبرها بسیار دیده ایم که رویت یک شیر سفید در طبیعت همه را متعجب کرده است. اما اینبار چیزی که همه را متعجب کرده رنگ سیاه یک شیر نر است.
شیر سیاه بر خلاف شیر سفید حاصل یک تغییر ژنتیکی نیست هر چند در برخی موارد می تواند حاصل این تغییر باشد. به هر حال با وجود اینکه به ندرت شیری با رنگ سیاه متولد می شود اما وجود داشتن آنها از شیرهای سفید طبیعی تر است.
در زیر تصویری یکی از همین شیرهای سیاه را می بینید که در طبیعت آفریقای جنوبی سوژه یک عکاس شده است:


بیشتر ببینید: