مرکز آمار ایران:
افزایش 742 هزار و 882 نفری شمار شاغلان کشور در بهار امسال
به گزارش ایران اکونومیست؛ به گزارش روز شنبه مرکز آمار، در همین فاصله نسبت اشتغال (نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) نیز با هشت دهم درصد افزایش از 33.9 به 34.7 درصد رسیده ­است. در بهار امسال، 39.5 درصد جمعیت 10 ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نیز نشان می دهد این نرخ نسبت به بهار پارسال، 1.5 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته 1.8 درصد افزایش داشته است.
براساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار امسال با افزایش 1.4 درصدی به 12.2 درصد رسیده است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش تر نشان می دهد که 12.2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده اند؛ روند تغییرات این نرخ نشان می دهد این شاخص نسبت به بهار پارسال، 1.4 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته، چهار دهم درصد افزایش داشته است.
در بهار امسال نیز 39.5 درصد جمعیت 10 ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه پارسال 1.5 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته ، 1.8 درصد افزایش داشته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نیز نشان می دهد که در بهار امسال، 9.7 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…) کم­تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که 39.5 درصد از شاغلان 15 ساله و بیش تر، 49 ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.
همچنین بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد در بهار امسال، بخش خدمات با 49.4 درصد بیش­ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 31.4 درصد و کشاورزی با 19.1 درصد قرار دارند.
اطلاعات نتایج طرح یادشده به­صورت تفصیلی بزودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.