اسامی قبول شدگان آزمون جامع بیمه مرکزی اعلام شد
اسامی قبول شدگان آزمون جامع بیمه مرکزی مورخ 95/04/31 به شرح زیر می‌باشد.