جانشین رحمتی، شروع لیگ را برای استقلال سخت می‌کند
 استقلال تهران که در دو بازی ابتدایی لیگ شانزدهم، سید مهدی رحمتی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد، چشم به سید حسین حسینی دوخته است.

حسینی که تازه از بند مصدومیت رها شده است در بازی روز گذشته این تیم مقابل خونه به خونه بابل نشان داد که هنوز تا رسیدن به مرز آمادگی، فاصله زیادی دارد.

او در چند صحنه اشتباهات زیادی از خود نشان داد که باعث نگرانی منصوریان و هواداران شد.

حسینی، نیمه دوم به جای رحمتی به میدان آمد و تنها گل استقلال در این بازی را دریافت کرد.

گلر جوان آبی‌ها در یک صحنه با تعللی که از خود نشان داد باعث شد نورافکن به زحمت بیفتد و سراسیمه توپ را به عقب پاس دهد که نزدیک بود این توپ وارد دروازه خودی شود که حسینی با زحمت توپ را جمع کرد.

چند دقیقه بعد با خروج بدی که داشت باعث شد مهاجم حریف توپ را گوشه محوطه جریمه از حسینی بگیرد و توپ را به سمت دروازه تقریبا خالی استقلال شلیک کند. البته بهنام برزای از راه رسید و توپ را از لب خط دروازه آبی‌پوشان برگرداند.

چند بار هم توپ‌هایی را که حسینی برای هم تیمی‌هایش فرستاد را بازیکنان حریف در میانه های راه قطع می‌کردند که نشان داد حسینی تمرکز لازم برای بازی با پا  را نیز ندارد.

ده دقیقه پایانی بازی نیز حسینی دوباره از بازی بیرون آمد و رحمتی به میدان رفت که البته به این دلیل بود که حسینی از ناحیه پا احساس درد می‌کرد و منصوریان برای اینکه مصدومیت این بازیکن تشدید نشود رحمتی را دوباره به میدان فرستاد.