جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی
نوید شعبان جوان خوش ذوق ایرانی سعی دارد خودروهای کلاسیک امریکایی را در کلکسیون خود گردآوری کند.

شعبان، موتور خوب و قوی، مستر کار (master car) بودن و قیافه خاص این ماشین ها را از دلایل مهم جمع آوری آنها می داند.

نوید به خودروهای دهه 60 و 70 امریکایی علاقه مند است و دلیل شیفتگی او راندن یک خودروی شورلت در سن نوجوانی است.


جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی

جوان ایرانی کلکسیون دار خودروهای کلاسیک آمریکایی


بیشتر ببینید: