توسط بانک مرکزی ؛
نرخ تورم تولیدکننده ۴.۵ درصد اعلام شد
گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان می دهد شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در فروردين ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۱۶.۳ رسيده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزايش داشته است.

شاخص مذکور در فروردين ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ میزان ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.