وزیر انرژی روسیه:
درها برای توافق تولیدکنندگان نفت بسته نشده است
به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد که از بی نتیجه ماندن نشست دوحه ناامید شده است، اما روسیه درها را برای توافق جهانی برای محدودیت تولید نمی بندد.

پس از پافشاری عربستان بر همراهی ایران با توافق محدودیت تولید و بی توجهی سعودیها به درخواست دیگر کشورها برای مستثنی شدن ایران، نشست دیروز تولیدکنندگان نفت در دوحه قطر به شکست انجامید.

نواک اعلام کرد که در سفر خود به قطر، انتظار داشته است که طرفها به جای چانه زنی درباره محدودیت تولید، متن آماده شده توافق را امضا کنند.

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که دلیل شکست نشست دوحه، پافشاری عربستان بر همراهی ایران با توافق یاد شده بود و این درخواست «غیر منطقی» بوده زیرا ایران در نشست دوحه شرکت نداشته است.

نواک در پاسخ به این که آیا روسیه تولید نفت خود را محدود می کند یا خیر، اعلام کرد که دولت این کشور در کار شرکتهای تولید کننده نفت دخالت نمی کند.