تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمی
در این تجمع که با حضور هزاران نفر از مردم تهران همراه بود حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران به سخنرانی در خصوص ویژگی های حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت و سپس چند تن از مداحان اهل بیت به ذکر مصیبت پرداختند.
 
همچنین با اینکه ساعت شروع این مراسم بعد از پایان اقامه نماز ظهر و عصر اعلام شده بود، اما عزاداران حضرت فاطمه زهرا (س) از ساعت ها قبل در میدان فاطمی گرد هم آمده بودند. 

عکس ها از کیوان معتکفی

مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا در میدان فاطمی

مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا در میدان فاطمی

مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا در میدان فاطمی

مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا در میدان فاطمی
تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمیتجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمی

تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمی

تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمی

تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمی

تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمی

تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمیتجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمی

تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمی

تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان فاطمیبیشتر ببینید: