کدام بخش خدمات در افزایش تورم نقش بیشتری داشتند؟
تازه‌ترین روایت مرکز آمار از تورم تولیدکننده خدمات

تورم تولیدکننده بخش خدمات بالا رفت؛ به طوری که نرخ تورم سالانه این بخش 6.2 درصد اعلام شده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های مختلف در فصل پاییز سال 1394 برابر است با 138 که نسبت به فصل قبل 1.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 4.8 درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 6.2 درصد است.

براساس این گزارش، شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل پاییز سال 1394 برابر با 132.2 بوده که نسبت به فصل قبل 0.7 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر 5.4 درصد است.

شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل سوم سال 1394 برابر با 133.6 بوده که نسبت به فصل قبل 0.5 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 4.4 درصد است.

همچنین شاخص گروه «خدمات حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل پاییز سال 1394 برابر با 158 است که نسبت به فصل قبل 0.6 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 7.6 درصد است.

شاخص گروه «خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)» در فصل سوم امسال برابر با 151.1 بوده که نسبت به فصل قبل 0.1 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 2.4 درصد است.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار» در فصل پاییز سال 1394 برابر با 129.2 است که نسبت به فصل قبل 1.1 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.9 درصد است.

شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل سوم سال 1394 برابر با 128.6 بوده که نسبت به فصل قبل 5 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 6.6 درصد است.

شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل پاییز سال 1394 برابر با 129.9 است که نسبت به فصل قبل 0.7 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.4 درصد است.