عنوان شاخص
بیشترین
کمترین
شاخص كل
۷۴۹۹۷.۷
۷۴۸۴۹.۸
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۵۵۱.۴
۳۵۴۷.۱
شاخص آزاد شناور
۸۶۰۰۰.۵
۸۵۸۱۹.۷
شاخص بازار اول
۵۵۵۵۴.۹
۵۵۴۴۳.۹
شاخص بازار دوم
۱۴۵۶۵۵.۲
۱۴۵۳۹۶.۲
شاخص صنعت
۶۳۰۱۷.۷
۶۲۸۷۲.۷
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق
اذان صبح
۰۴:۳۲:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۱:۴۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۴۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۹:۵۶
اذان مغرب
۲۰:۲۸:۴۱
آب و هوا
۲۸°
تهران: نيمه ابري
هوای امروز و فردا:
امروز: ۳۶°  ۲۵°
فردا: ۳۷°  ۲۶°
انتخاب شهر