عنوان شاخص
بیشترین
کمترین
شاخص كل
۷۱۶۹۲
۷۱۵۷۶.۵
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۳۰۳.۸
۳۲۹۴.۹
شاخص آزاد شناور
۸۰۷۱۹.۵
۸۰۵۲۵
شاخص بازار اول
۵۲۶۸۱.۷
۵۲۵۷۰.۵
شاخص بازار دوم
۱۴۱۸۹۳.۵
۱۴۱۸۰۱
شاخص صنعت
۶۰۷۶۹.۸
۶۰۷۱۰.۴
سایر عناوین:
تازه های علمی و فناوری
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق
اذان صبح
۰۵:۲۶:۵۳
طلوع افتاب
۰۶:۵۲:۱۷
اذان ظهر
۱۲:۵۸:۰۵
غروب آفتاب
۱۹:۰۲:۰۷
اذان مغرب
۱۹:۱۹:۱۰
آب و هوا
۳۰°
تهران: صاف
هوای امروز و فردا:
امروز: ۳۲°  ۲۰°
فردا: ۳۱°  ۱۹°
انتخاب شهر