عنوان شاخص
بیشترین
کمترین
شاخص كل
۷۴۹۰۴.۵
۷۴۶۱۴.۲
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۵۴۴.۲
۳۵۳۴.۴
شاخص آزاد شناور
۸۶۰۲۰.۷
۸۵۷۹۲.۸
شاخص بازار اول
۵۵۴۳۵.۲
۵۵۳۰۴.۸
شاخص بازار دوم
۱۴۵۸۳۰.۲
۱۴۴۶۷۵.۱
شاخص صنعت
۶۲۹۱۱.۹
۶۲۶۸۴.۱
سایر عناوین:
مقالات اقتصادی
ایران اکونومیست پاسخ می دهد: چطور ترمز تورم کشیده شد؟
محمد حسین فاطمی
ایران اکونومیست پاسخ می دهد: چطور ترمز تورم کشیده شد؟
عوامل ساختاری طبیعتا نمی توانند به این سرعت در یک اقتصاد اصلاح شوند که بتوان کاهش تورم در عرض چندین ماه را به بهبود عوامل ساختاری به عنوان یک عامل عمده نسبت داد. کاری که به نظر میرسد منجر به کاهش تورم شده، کنترل تورم انتظاری، تلاش در جهت کاهش کسری بودجه دولت و انضباط و استقلال بانک مرکزی و کنترل حجم پول بوده است.
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق
اذان صبح
۰۴:۲۳:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۴۵
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۴۵
غروب آفتاب
۲۰:۱۶:۰۹
اذان مغرب
۲۰:۳۵:۱۷
آب و هوا
۳۴°
تهران: آفتابي
هوای امروز و فردا:
امروز: ۳۷°  ۲۷°
فردا: ۳۹°  ۲۸°
انتخاب شهر