عنوان شاخص
بیشترین
کمترین
شاخص كل
۶۵۱۳۹.۴
۶۵۰۴۱.۷
شاخص 30 شركت بزرگ
۲۹۳۲.۳
۲۹۳۰.۱
شاخص آزاد شناور
۷۳۶۵۸.۹
۷۳۵۱۱.۹
شاخص بازار اول
۴۷۹۵۴.۴
۴۷۹۰۴
شاخص بازار دوم
۱۲۸۴۳۴.۶
۱۲۷۹۲۱.۶
شاخص صنعت
۵۴۸۷۱.۴
۵۴۷۷۲.۸
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق
اذان صبح
۰۵:۴۰:۲۵
طلوع افتاب
۰۷:۰۸:۳۲
اذان ظهر
۱۲:۱۷:۵۷
غروب آفتاب
۱۷:۲۶:۳۱
اذان مغرب
۱۷:۴۴:۴۸
آب و هوا
۵°
تهران: تمام ابري
هوای امروز و فردا:
امروز: ۲۱°  ۱۳°
فردا: ۱۴°  ۴°
انتخاب شهر