عنوان شاخص
بیشترین
کمترین
شاخص كل
۷۵۹۳۵.۹
۷۵۷۳۲.۶
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۶۲۵.۱
۳۶۱۶.۷
شاخص آزاد شناور
۸۸۱۸۸.۶
۸۷۹۵۲.۹
شاخص بازار اول
۵۶۸۹۸.۸
۵۶۷۷۵.۵
شاخص بازار دوم
۱۴۳۴۸۶.۲
۱۴۲۹۰۵
شاخص صنعت
۶۳۴۸۳.۳
۶۳۲۸۳.۶
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۱
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۲۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۳۸
غروب آفتاب
۱۹:۴۴:۰۹
اذان مغرب
۲۰:۰۲:۰۳
آب و هوا
۲۰°
تهران: تمام ابري
هوای امروز و فردا:
امروز: ۲۲°  ۱۴°
فردا: ۲۴°  ۱۴°
انتخاب شهر